คอร์ส สัมมนานายหน้าอสังหา แนะ ถ้าอยากตกแต่งภายในบ้าน ควรจ้างจ้างอินทีเรียร์ ไหม

0
83
สัมมนานายหน้าอสังหา

สวัสดีทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกับคอร์ส สัมมนานายหน้าอสังหา กันอีกครั้งในวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการตกแต่งภายในให้อ่านกัน

นอกเหนือจากอาคารภายนอก แล้วนั้นทาง คอร์ส สัมมนานายหน้าอสังหา  คิดว่าการจัดสวน บ้านจะสวยสมบูรณ์แบบนั้นการ ตกแต่งภายใน ก็เป็นส่วนสำคัญ ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าของบ้านหลายๆ คนต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

สัมมนานายหน้าอสังหา

แต่การ ตกแต่งภายใน บ้าน ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสร้างสรรค์เองแล้วออกมาได้อย่างสวยงาม อยู่สบาย ใช้งานได้ครบ ทำให้เจ้าของบ้านหลายๆ คนมองหาผู้ที่มารับหน้าที่สร้างสรรค์ให้ทุกอย่างภายในบ้านลงตัว นั่นก็คือนักออกแบบตกแต่งภายใน อินทีเรียร์ มัณฑนากร

นักออกแบบตกแต่งภายใน คือ ใคร

มัณฑนากร นักตกแต่งภายใน อินทีเรียร์ ดีไซเนอร์ คือเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบพื้นที่ว่างภายในอาคาร (space) โดยคัดสรรวัสดุที่เหมาะสมพร้อมออกแบบให้ตอบสนองการใช้งาน (human scale) และอยู่ภายใต้บริบทของความสวยงาม (arts) หน้าที่ของอินทีเรียร์แตกต่างจากอาชีพสถาปนิก ทั้งขอบเขตหน้าที่โดยสถาปนิกคือผู้ที่ออกแบบตัวอาคารโดยรวมทั้งหมด ต้องทำงานร่วมกับวิศวกร ช่างผู้รับเหมา และมัณฑนากร ซึ่งเป็นผู้รับหน้าที่ออกแบบตกแต่งภายใน

ผู้ประกอบอาชีพมัณฑนากร ต้องเป็นผู้รู้ในเรื่องของการออกแบบพื้นที่ภายในอาคาร โดยส่วนมากมักจบการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ แต่ในบางกรณีนักตกแต่งภายในก็ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านนี้โดยตรงแต่เป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถด้านการออกแบบตกแต่งภายในก็สามารถประกอบอาชีพอินทีเรียร์ดีไซเนอร์ได้เช่นกัน

แต่ในกรณีที่ออกแบบพื้นที่ภายในอาคารสาธารณะ 500 ตารางเมตรขึ้นไปผู้ออกแบบจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์ จากสภาสถาปนิก ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2549) ว่าด้วยการกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

ในขั้นของการทำงานออกแบบ ทั้งสถาปนิกและมัณฑนากรจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บ้านหนึ่งหลังสวยงามทั้งภายนอกและอยู่สบายในพื้นที่ภายใน แต่ในบางกรณีอย่างบ้านโครงการจัดสรร หรือโครงการคอนโดมิเนียมที่ต้องรอโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อน มัณฑนากรจึงจะเข้าดำเนินการออกแบบตกแต่งได้ในภายหลัง ในระหว่างก่อสร้างอินทีเรียร์จะมีการเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยและสำรวจส่วนต่างๆ อย่างการวางระบบไฟ ระบบน้ำ เพื่อทำการออกแบบในขั้นตอนแรก ให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานของเจ้าของบ้านและให้ง่ายต่อการตกแต่งภายในให้เกิดความสวยงาม

แบ่งเงินสำหรับตกแต่งภายในเท่าไหร่ดี?

หากจะตกแต่งภายในบ้าน สิ่งที่ต้องรู้ในเบื้องต้นเพื่อบอกกล่าวกับอินทีเรียร์คือ ความต้องการของตนเอง อย่างรูปแบบความสวยงามหรือสไตล์บ้านที่ตนชอบ การใช้งานหรือกิจกรรมภายในบ้านที่ตนเองและครอบครัวทำร่วมกันอยู่เสมอ และงบประมาณสำหรับตกแต่งภายใน

วิธีคำนวณเงินเบื้องต้นสำหรับตกแต่งภายใน ตามแบบเว็บ สมัครนายหน้าขายบ้าน นั้น ให้แบ่งเงิน  30% ของราคาบ้าน เพื่อเป็นค่าจัดสรรพื้นที่ภายใน ซึ่งภายในงบ  30% ของราคาบ้าน จะประกอบไปด้วย ค่าออกแบบโดยอินทีเรียร์ ค่าวัสดุและเฟอร์นิเจอร์บิลต์อินและลอยตัว ค่าแรงช่าง ทั้งนี้งบตกแต่งภายในจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ตามแต่สะดวก โดยที่เจ้าของบ้านสามารถจัดจ้างเฉพาะอินทีเรียร์สำหรับออกแบบแล้วจัดหาช่างผู้รับเหมาเอง หรือจะมอบหน้าที่ทั้งหมดให้อินทีเรียร์ดูแลจนแล้วเสร็จก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่มีร่วมกัน

ในตอนหน้าเราจะมาพูดถึง วิธีคำนวน ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักตกแต่งภายในมาให้อ่านกัน ต่อ

ขอบคุณเว็บเพื่อนบ้านที่น่ารัก อย่าง 88imagestudio