เว็บ เรียนนายหน้าอสังหาฟรี แนะแนวทางการสร้าง “บ้านเพื่อผู้สูงอายุ”

0
67
เรียนนายหน้าอสังหาฟรี

สวัสดีทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วกับ คอร์ส เรียนนายหน้าอสังหาฟรี กันอีกครั้ง ในวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบ้านเพื่อผู้สูงอายุมาฝากให้ทุกท่านได้อ่านกัน

เว็บ เรียนนายหน้าอสังหาฟรี คิดว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการเตรียมรับมือจึงถือเป็นหน้าที่ของลูกหลานในครอบครัว เนื่องจากพอเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยนี้ ผู้สูงอายุมักมีสภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม บ้านเพื่อผู้สูงอายุ

เรียนนายหน้าอสังหาฟรี

ทั้งจากฮอร์โมนและกิจวัตรประจำวันที่เปลี่ยนไป เช่น จากที่เคยไปทำงานทุกวันก็ต้องเปลี่ยนมาอยู่กับบ้านเฉย ๆ หรือ ต้องย้ายบ้านตามบุตรหลานไปที่ใหม่เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางไปทำงานของผู้ที่ต้องออกไปทำมาหากิน ทำให้ต้องจากเพื่อน หรือ คนสนิทที่เคยคุย เคยทำกิจกรรมร่วมกันยามอยู่บ้านเฉยๆ ในช่วงปั้นปลายของชีวิต ทำให้ผู้สูงอายุในหลายครอบครัวจึงประสบปัญหาโรคซึมเศร้า ลูกหลานจึงต้องทำความเข้าใจถึงอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของผู้สูงอายุ และการเตรียมที่พักอาศัยต้องคำนึงถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การใช้ชีวิตประจำวันของท่านง่ายขึ้นด้วย บ้านเพื่อผู้สูง

โดยปกติแล้วก่อนการจะทำบ้านเพื่อผู้สูงอายุเราต้องเข้าใจก่อน ว่า ผู้สูงอายุในบ้านของเรานั้นไม่ว่าจะพ่อแม่ หรือ พี่ ป้า นา อา ปู่ ย่า หรือใครก็ตาม นั้น เมื่อเขามีอายุมากขึ้น การใช้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไป การก้าวเดิน การกินหรือการนอนก็จะแย่ลงไปตามวัย ไม่ได้มีความแข็งแรงดั่งเช่นแต่ก่อนอีกแล้ว ดังนั้น การเลือกสร้างบ้านหรือปรับปรุงบ้านนั้น จึงต้องคำนึงถึงหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะทั้งในด้านของความสะดวกสะบายหรือแม้แต่ในด้านของความปลอดภัยก็ตามที

ในวันนี้เราจึงมีวิธีการสร้างหรือปรับปรุงบ้านในด้านต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุมาให้อ่านกัน

ตำแหน่งของพื้นที่ใช้สอย

ปกติการออกแบบทั่วไปจำเป็นต้องมีการวางตำแหน่งของพื้นที่ใช้สอยเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่การวางตำแหน่งพื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้สูงอายุนั้นถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนกว่าปกติ เบื้องต้นควรให้ผู้สูงอายุอยู่บริเวณชั้นล่างของบ้านเพื่อลดการขึ้น – ลงบันได และให้ตำแหน่งห้องนอนอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศที่ได้รับแสงสว่างที่มีประโยชน์อย่างพอเหมาะ อีกทั้งยังช่วยให้ลมธรรมชาติหมุนเวียนเข้ามาในห้องเพื่อระบายความร้อนและลดความอึดอัด เพราะผู้สูงอายุหลายท่านไม่นิยมการอยู่ในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศเนื่องจากปัญหาสุขภาพและมักจะขี้หนาวกว่าปกติ

เริ่มจากความเข้าใจ

สำหรับประเทศไทยกำหนดไว้ว่า ผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ดังนั้นเมื่อทราบว่าผู้ใหญ่ในบ้านมีอายุถึงเกณฑ์ที่เข้าข่ายการเป็นผู้อายุแล้ว ลองพิจารณาเบื้องต้นว่าท่านเป็นผู้สูงอายุในระดับใด เพื่อเป็นการช่วยให้ลูกหลานเตรียมการดูแลได้อย่างถูกต้องและพอดีกับความต้องการ โดยแบ่งได้ 3 ระดับ ดังนี้

-ผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียว

คือ ผู้สูงอายุที่สามารถทำกิจวัตรประจำวันตามปกติได้ด้วยตนเอง แต่ยังคงต้องได้รับการดูแลและแนะนำด้านสุขลักษณะเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต

-ผู้สูงอายุกลุ่มสีเหลือง

คือ ผู้สูงอายุที่เริ่มมีการเสื่อมถอยของร่างกายหรือมีปัญหาด้านสุขภาพบ้างเล็กน้อย แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อาจต้องได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวมากขึ้น

-ผู้สูงอายุกลุ่มสีส้ม

คือ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ต้องพึ่งพาอุปกรณ์และผู้ดูแลเป็นส่วนใหญ่ และมักใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการจำแนกกลุ่มของผู้สูงอายุเบื้องต้นเท่านั้น นอกจากเรื่องนี้ ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ต้องคำนึงถึงก่อนในการที่จะจัดตกแต่งบ้านหรือสร้างบ้าน ใหม่เพื่อให้ผู้สูงอายุของท่านนั้นสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และ ในครั้งหน้า เว็บ Hatchery จะมา พูดถึงวิธีการจัดวาง การเลือกวุสดุที่จะนำมาใช้มาให้อ่านกันต่อ

สำหรับวันนี้ทางเราหวังว่า บทความนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่าน

ขอบคุณเว็บเพื่อนบ้านที่น่ารัก อย่าง 88imagestudio