หากสนใจแค่ว่า ลูกค้าจะมองเรายังไง

"หากสนใจแค่ว่าลูกค้าจะมองเรายังไง จะเอาเวลาที่ไหนไปใส่ใจความลูกค้า"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

ยุคนี้เป็นยุค Give ไม่ใช่ยุค Get ใครให้มากกว่า คนนั้นชนะ

"ยุคนี้เป็นยุค Give ไม่ใช่ยุค Get ใครให้มากกว่า คนนั้นชนะ"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

อย่าโทษที่คนรอบข้างไม่ไว้ใจเรา แค่ขอบคุณความเป็นห่วงของเขา

"อย่าโทษที่คนรอบข้างไม่ไว้ใจเรา แค่ขอบคุณความเป็นห่วงของเขาแล้วก้าวต่อไป"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

สำหรับนักขาย ทุกคำว่าไม่  คือบันไดสู่ ความสำเร็จ

"สำหรับนักขาย ทุกคำว่าไม่ คือบันไดสู่ ความสำเร็จ"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ

"นักขายที่เก่งกาจ จะต่อรองทุกอย่าง ยกเว้น เงื่อนไขความสำเร็จ" คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

ทุกความพ่ายแพ้ มีบทเรียนซ่อนอยู่ ถ้ายังอยากเรียนรู้ อย่ายอมแพ้

"ทุกความพ่ายแพ้ มีบทเรียนซ่อนอยู่ ถ้ายังอยากเรียนรู้ อย่ายอมแพ้ !!!" คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

เติมเต็มตัวเองด้วยการให้ เติมเต็มโลกทั้งใบด้วยการรับ

"เติมเต็มตัวเองด้วยการให้ เติมเต็มโลกทั้งใบด้วยการรับ"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

คนเราจะท้อก็เฉพาะ ตอนที่คิดถึงแต่ตัวเอง

"คนเราจะท้อก็เฉพาะ ตอนที่คิดถึงแต่ตัวเอง"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

ลูกค้าไม่สนหรอกว่าคุณรู้มากแค่ไหน ลูกค้าสนแค่คุณทำอะไรให้เขาได้ก็เท่านั้น

"ลูกค้าไม่สนหรอกว่าคุณรู้มากแค่ไหน ลูกค้าสนแค่คุณทำอะไรให้เขาได้ก็เท่านั้น"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

ทีม เกิดจาก คุณ ช่วยเหลือคนรอบข้าง ทีม ไม่ใช่ข้ออ้าง ให้คนรอบข้างมาช่วยเหลือคุณ

"ทีม เกิดจาก คุณ ช่วยเหลือคนรอบข้าง ทีม ไม่ใช่ข้ออ้าง ให้คนรอบข้างมาช่วยเหลือคุณ"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!