มันถูกสร้างด้วยความฝัน

"ตึกสูงไม่ได้สร้างด้วยเงิน มันถูกสร้างด้วยความฝัน"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

ถ้ากล้าโกงเวลาพัก ไม่นานนักเราจะโกงเวลางาน

"ถ้ากล้าโกงเวลาพัก ไม่นานนักเราจะโกงเวลางาน"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

“จงเลือกเป้าหมาย… ด้วยหัวใจ”

"จงวางกลยุทธ... ด้วยสมอง จงเลือกเป้าหมาย... ด้วยหัวใจ"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

ความคิดที่อาจ… ฆ่าเราตาย

"ความคิดที่อาจ... ฆ่าเราตาย คือความคิด... มุ่งร้ายต่อผู้อื่น"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

ต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

อย่ากดตัวเราด้วย "ความกลัว" อย่ากดคนรอบตัวด้วย "การตัดสิน"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

"โลกไม่เคยง่าย ถ้ามองแต่อุปสรรค โลกไม่เคยยาก หากมองแต่เป้าหมาย"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

ต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

ความรัก ก็เหมือนงานขาย ทุกคำว่า "ไม่" คือการเติบใหญ่และเรียนรู้ คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!