ความรัก… จะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อเราใส่ใจ

"ความรัก... จะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อเราใส่ใจ ความปรารถนา ของผู้อื่น"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

คำพูดคือ มัดจำ กระกระทำคือ มัดใจ

"คำพูดคือ มัดจำ กระกระทำคือ มัดใจ"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

แรงฮึด อาจจะทำให้คุณชนะศึก

"แรงฮึด อาจจะทำให้คุณชนะศึก แต่การ ไม่ยอมแพ้ เท่านั้น จึงจะทำให้คุณชนะสงคราม"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

เพื่อนจริงจะยืนหยัดไม่ให้คุณหลงทาง เพื่อนแท้จะอยู่เคียงข้างหากคุณล้มลง

"เพื่อนจริงจะยืนหยัดไม่ให้คุณหลงทาง เพื่อนแท้จะอยู่เคียงข้างหากคุณล้มลง"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

สถานการณ์ไม่ได้สร้างวีรบุรุษ เพราะเราสามารถเป็นวีรบุรุษได้

"สถานการณ์ไม่ได้สร้างวีรบุรุษ เพราะเราสามารถเป็นวีรบุรุษได้ทุกสถานการณ์"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

ถ้าปัญหาเป็นโอกาส คุณจะรวย

"ถ้าปัญหาเป็นโอกาส คุณจะรวย ถ้าปัญหาเป็นภาระ คุณจะจน"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

ความเจ็บปวดจะเป็นบทเรียนที่ดีที่สุด

"ความเจ็บปวดจะเป็นบทเรียนที่ดีที่สุด ก็ต่อเมื่อ ทนพิษบาดแผลไหว"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

หากสนใจแค่ว่า ลูกค้าจะมองเรายังไง

"หากสนใจแค่ว่าลูกค้าจะมองเรายังไง จะเอาเวลาที่ไหนไปใส่ใจความลูกค้า"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

ยุคนี้เป็นยุค Give ไม่ใช่ยุค Get ใครให้มากกว่า คนนั้นชนะ

"ยุคนี้เป็นยุค Give ไม่ใช่ยุค Get ใครให้มากกว่า คนนั้นชนะ"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!

อย่าโทษที่คนรอบข้างไม่ไว้ใจเรา แค่ขอบคุณความเป็นห่วงของเขา

"อย่าโทษที่คนรอบข้างไม่ไว้ใจเรา แค่ขอบคุณความเป็นห่วงของเขาแล้วก้าวต่อไป"   คนทั่วไปมักดูถูกความสำเร็จเล็กๆ แต่รู้หรือไม่มันคือต้นเหตุของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ !!!